Zonne-energie

Hoe duurzaam is de zon?

De zon straalt in Nederland jaarlijks 1000 kilowattuur uit per vierkante meter. Deze energie kan voor een deel door de zonnepanelen worden omgezet in elektriciteit. De energie die voor de productie van zonnepanelen benodigd is verdient zich binnen één jaar terug. Bij de productie van 1 kilowattuur uit zonlicht komt namelijk maar 50 gram CO2 vrij. Dit in tegenstelling tot de 900 gram die vrijkomt bij de verbranding van kolen. De zon is dus met recht duurzaam te noemen.

Hoe werkt een zonne-installatie?

Een zonnepaneel ook wel photovoltaisch  paneel genoemd, bestaat uit een aantal kleine vierkant vormige zonnecellen. Een zonnecel bestaat uit twee laagjes die onder invloed van zon- en daglicht een spanningsverschil veroorzaken. Hierdoor gaat een elektrische stroom lopen die met behulp van een omvormer wordt omgevormd naar de wisselspanning van ons elektriciteitsnet. Deze elektriciteit kan nu worden opgenomen door de apparaten en machines die in werking zijn alvorens deze aan het net wordt terug geleverd.

Opbrengst en maatwerk

Jac de Vries Duurzame Energie levert zonne-installaties op maat. Voor uw object bekijken wij graag de situatie ter plaatse. Hierin worden de verschillende factoren meegenomen, waaronder de ligging van de panelen om het rendement van de installatie te optimaliseren.

U ontvangt van ons een advies en prijsopgave en tevens kijken wij naar uw energierekening zodat wij een gedetailleerde opbrengstberekening voor u kunnen maken. Deze geeft de terugverdientijd evenals het financieel rendement weer, maar ook de kosten van de energie die uit de installatie komt. U heeft tenslotte uw eigen energiecentrale die de energie tot wel 2,5 keer goedkoper opwekt dan de stroom uit het net!

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak

Subsidies

Particulieren

Het subsidiebudget voor zonnepanelen voor particulieren is op. In 13 maanden tijd hebben meer dan 90.000 huishoudens een aanvraag voor de aanschaf van zonnepanelen ingediend. In 2012 en 2013 kon Agentschap NL ruim 50 miljoen euro subsidie verlenen aan particulieren. Met de laatste binnengekomen aanvragen is die pot leeg.

Bedrijven en ondernemers

Voor bedrijven en ondernemers gelden geen subsidie, maar is het mogelijk om met de volgende duurzame investeringsaftrekregelingen een fiscaal voordeel te behalen. Deze zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze twee regelingen kunnen samen worden toegepast waarmee tot bijna 70 procent van de investering het eerste jaar kan worden afgetrokken van de fiscale winst. De overheid wil met de EIA het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.